Årsbertning 2018

Årsberetning 2018.

 

Så blev det min tur til at levere min årsberetning. Det er min den 10. af slagsen, som tiden dog går... Lige nu er vi 38 børn (8 bobler og 30 børnehavebørn) og 10 ansatte. Fra 1/4 er vi 33… Vi får et vuggestuebarn og et børnehavehave barn. Vi skal sige pøj pøj til 7 krabber i år.

Nå men jeg skal jo vende blikket mod året, som er gået, nemlig 2017. Vi har igen været mange børn og voksne i huset. Det klager vi bestemt ikke over, vi tager det som et kompliment, og er stolte over den store tilslutning, og den tillid, som bliver givet os!

Vi har bygget legeplads og brændeskur i 2017 og fået sat nyt hegn op.

Tak til alle jer, som har givet en hjælpende hånd, det sætter vi stor pris på.

Året gang i børnehuset omhandler en masse udeliv, ture ud af huset, forældre samtaler, møder, kreativitet, bagning, cykeldage, fødselsdage, sommertema, bedsteforældredag, jul, påske, fastelavn, der bliver gravet huller, løbet, gynget, lavet diverse mudderkager, konflikter bliver løst, nærværende og omsorgsfulde voksne skaber en tryghed, så børnene kan udfolde sig frit og få afprøvet livet på godt og ondt. Deres nysgerrighed, fantasi og sprog stimuleres bedst muligt og så bliver der sunget og fortalt historier i alle afskygninger. Det er jo ikke bare børnehavebørnene, som oplever dette, vores kære Boble gruppe oplever det samme bare på deres niveau. Det er jo hele fordelen og det rigtig gode, ved vores beslutning om at starte op for 5 år siden.

Jeg vil her nævne, at en stor del af vores pædagogik og vores hverdag handler om helt basale ting som bleskift, putning, spisesituationen, tøjskift, plastre som skal på, borde som skal dækkes, oprydning, fingervask osv. Vi ser hvert øjeblik, som en del af dannelsen og en yderst vigtig del af relationen mellem barn og voksen. Det er i relationer og i fællesskabet børn skal og kan udvikle sig. Så vi er som institution utrolig glade for der nu er vedtaget nye læreplaner hvor netop leg og dannelse kommer mere på banen. Vi har haft denne overbevisning altid, men nu er det sørme blevet lovgivet.

Boblerne har været fuld hele 2017, gennemsnitlig 12 stk. en fornøjelse at se de små poder udvikle sig. De får en masse oplevelser i deres rygsæk, som gør dem klar til deres videre færden i børnehaveverdenen.

Søstjernerne er en flok skønne børn. De tager på frugttur, holder samling hver dag og sidder på faste pladser. Der holdes om, skabes tryghed, tales og puttes. En hel speciel gruppe, som bare øver og øver.

Muslingerne modtager lidt større krav, men det har denne gruppe sagtens kunne administrere. De er meget kreative, var aktive i høst perioden, vil gerne lege og på tur. Vil gerne lære og afprøve grænser som helt normale 4-5-årige! De holder også samling og lige her i disse måneder har de gået i dybden med Fyrtøjet og lige nu er det kroppen, som kigges nærmere på.

Vi sagde pøj pøj til en stor gruppe krabber i 2017, og Per fik så æren af 8 nye. Mejse flyttede desværre til en anden børnehave, så Asta har måtte klare tjansen som enlig høne. Det har hun klaret i stiv arm! De er en blandet gruppe af børn hvoraf 2 er forårsbørn og resten sidst på efteråret børn. Det forklarer deres modenhed, men uha som de er kommet efter det her lige inden de skal være detektiver. De har klaret en langfart og i morgen drager de på lejr. Argh synes nu tiden går rigeligt stærkt!

Krabberne har fisket meget i 2017, og vi fik sørme en gedde på krogen!

Vi er begyndt at have pædagogstuderende i Ørding børnehus. Det er en fornøjelse at følge med på side linjen – I klarer det bare så fint! Per og Susanne har været på vejledningskursus, nogle lærerige dage, som har givet anledning til refleksion. Lige vedr. studerende, så havde vi i efteråret en lønnet studerende, Maribel. Vi havde en relativ stor udfordring med at finde de 17 timer, som hun skulle aflønnes for, da varslingstiden fra seminariet ikke er ok! Vi kunne dog, pga. kraftige opfordringer, i år sige ja eller nej til en lønnet studerende. Vi takkede nej. Vi har derimod fornøjelsen af Simon, som er i hans 1. praktik og her efter påske vil Mette Wiese Pedersen dukke op i 15 dage, for at få vejledning og lave observationer til hendes afsluttende bachelor. (4. praktik)

Juni: Sommertema – Afslutning og fremvisning af et gennemgående tema.

August: Bedsteforældredag – Den bedste dag på året!

September: Sensommerfest – en skøn aften!

Oktober: Forældremøde – i 2017 havde vi forberedt en bøtte med forskellige spørgsmål, som vi kunne snakke ud fra. Det var for mig at se en rigtig givtig og super god aften.

Så til alle jer, som skal have tak:

Tak skal lyde først og fremmest lyde til personalet. I er helt fantastiske. Det har igen i år været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer. Vi har haft det sjovt og vi været seriøse. I 2017 har vi arbejdet med Hjernesmarte børn af Annete Prehn som teori. Vi har gennem flere år talt om hjernes udvikling, og besluttede derfor at se lidt nærmere på netop den del af mennesket. Det er et stort og omfattende emne, som kræver et år mere som indsatsområde. I 2017 havde vi om ”farver og splat” på den praktiske side af døren. Det endte ud med et sommertema hvor se min kjole var omdrejningspunktet. Her i 2018 vil vores praktiske emne være legemiljøer. Det første vi går i gang med er musik udendørs – vi vil kalde rummet for ”spektaklet”. Der kommer mere om det senere på året.

En stor tak skal også lyde til Lone, som laver det mest fantasiske mad til os hver dag, og tak til Else Marie, som holder vores hus pæn og ren.

Tak til vores vikarer, som er så ansvarsfulde, at vi med god samvittighed kan holde ferie og afholde vores afspadsering.

Jeg vil også takke bestyrelsen for deres arbejde i vores børnehus. Vi holder ikke så ofte møder, og det tager jeg som en tillidserklæring. I er dog en stor hjælp når kvartals balance skal gennemgås, når arbejdsdage skal planlægges og når vi skal have gang i et eller lidt større projekt. Her i 2018 kommer nabogrunden til at fylde og kræve en indsats, men der kommer heldigvis 4 arbejdsdage i løbet af året:)

Her skal også lyde en tak til Friskolen, som vi jo låner gymnastiksal af, er til morgensang hos hver fredag, og som vi har jævnlig kontakt.

Der skal selvfølgelig også lyde en stor tak til jer forældre. I er jo utrolig vigtige for os. Både til at fortælle den gode historie, hjælpe til ved arbejdsdage og via vores daglige kontakt, samarbejde, tillid og åbenhed.

 

Det var hvad jeg havde bestemt denne årsberetning skulle omhandle. Håber jeg har trukket det mest væsentlige frem og at jeg ikke har glemt noget eller nogle...

 

M.v.h.. Tanja Haugstrup. – 13/3 2018.