Tilsyn maj 2017

Notat uanmeldt tilsyn Ørding Børnehus d. 4. maj 2017 kl. 8.40

 

P.t. er der indmeldt 34 børn i børnehuset fordelt i 4 grupper:

Bobler, vuggestuebørn: 12 børn

Søstjerner, yngste børnehavebørn: 6 børn

Muslinger, mellemste børnehavebørn: 8 børn

Krabber, ældste børnehavebørn: 8 børn

 

Observation Bobler

 • Ni børn og 2 voksne sad ved et fællesbord og spiste formiddagsmad. Der blev serveret rugbrød med pålæg. Frugtfad, hvor børnene selv tog fra fadet

 • Fælles malerprojekt i huset, hvor alle grupper deltager i det omfang, de kan. De voksne udvekslede ideer om, hvordan de kunne deltage med de yngste børn

 • Børn legede på gulvet, mens en voksen ryddede af bordet og den anden voksne skiftede ble på børnene 

 • Der blev leget med biler, kikket i bøger, kørt med ”dukkevogn”, kikket ud af vinduerne til de andre på legepladsen 

 • Om tordagen har gruppen gymnastiksalen men grundet det gode forårsvejr, valgte gruppen at gå på legepladsen

 • De voksne fordelte sig, en gik i garderoben med en grupper børn og den anden satte sig på gulvet med de øvrige børn og sang fagtesange. Et barn som sad med ryggen til optaget af noget andet, klappede pludselig, da Bager Bro blev sunget. Den voksne fik øjenkontakt med barnet, smilede og roste barnet for sin deltagelse og gentog sangen 

 • En voksne fortæller, at der en gang ugentligt tilbydes babymassage til børnene på skift samt hver anden fredag er gruppen på bondegårdsbesøg. 

 • Ligeledes fortælles, at fyraftensmødet vedr. børns søvn var positiv samt en evt. søvnpolitik overvejes i huset

 • Til frokost spiser de ældste vuggestuebørn hos de yngste børnehavebørn 

   

  Udenfor – legeplads og ”bålhytte-området”

 • Alle børn leger udenfor. Vuggestuebørnene har deres egen aflukkede legeplads. Øvrige børn skal have lov til at komme ind og lege for bl.a. at undgå, at det bliver for overvældende for vuggestuebørnene. 

 • En del børn legede ved gyngerne og tårnet, gravede i sandet. Nogle havde vand i spande og malede med pensel på huset. Der var en del skolebørn på legepladsen, som legede med og skubbede børnene på gyngerne. 

 • Ved bålhytte-området gav den voksne børnene små praktiske opgaver som at vaske bordet/vasken ren. Andre skulle hente sand i lille trillebør, da der skulle laves cement til at støbe noget. Der var flere små legegrupperinger på området samt en del skolebørn kom og kikkede på og snakkede med børnehavebørnene. 

    

  Drøftelser med daglig leder Tanja Haugstrup

 • Arbejdslørdag med god opbakning, hvor der bl.a. skal laves nyt hegn, brændeskur m.m.

 • Mange skolebørn på legepladsen. Der er en aftale om, at besøg er på børnehavebørnenes præmisser samt det er legalt at bede børnene gå tilbage til skolen. Tanja fortæller, at besøgene svinger meget fra dag til dag. 

 • Refleksion over husets madkultur, normer og værdier. Hvordan fordeler vi os? Hvordan er stemningen? Skal der smages på alt og spises op? Hvordan understøtter vi børnenes selvhjulpenhed? Hvad er vigtigt for os at børnene lærer i spisesituationer? Hvordan tolker og svarer jeg på børnenes udtryk og initiativer, så det bliver udviklingsstøttende? M.m.

 • Malerprojekt i alle grupper. Nogle af børnehavebørnene malet på papruller og plastickrus, som blev sat sammen til slanger eller orme.

 • Personalegruppen optaget af neuropædagogik. Tager afsæt i Anette Prehns bog: Hjernesmarte børn. Læser udvalgte kapitler til hvert personalemøde, som drøftes og konkretiseres. Bl.a. skabt refleksion over eget sprogbrug: henimod sprog, undgå at bruge ordet: ”ikke” 

 • Forældreaften omhandlende: Børn og seksualitet. Emnet tænkes ind i 3 måneders samtalen med forældre

 • Modtager lønnet studerende fra juni til dec.

 • Tanja startet på ledelsesmodul i Århus omhandlende. Forandringsledelse. Forventer at afslutte med afgangsprojekt forår 2018

   

   

  Tilsynet gav anledning til flg.:

 • En skærpet opmærksomhed på rutiner omkring hygiejne såsom håndvask før og efter spisning, fejning af krummer efter formiddagsmaden, da de yngste børn efterfølgende kravler rundt på gulvet og spiser ”de tabte rester” 

   

 • En refleksion over andre måder at organisere formiddagsmaden på, så børnene bliver delt i mindre grupper med en voksen (gerne 1 til 4 max. 5 børn) Her ville man kunne styrke muligheden for udviklingsstøttende samspil til det enkelte barn og børnegruppen. Ved at arbejde/spise i mindre grupper oplevers mere tid, nærvær og fælles opmærksomhed. Det enkelte barn kommer mere til orde/bliver set, hørt samt færre forstyrrelser i gruppen. Den voksne kommer omkring de enkelte børn, er mere mentalt tilstede/nærværende. Børnene får en anden mulighed for at knytte bånd/danne kim til venskab og gøre sig positive samspilserfaringer osv.  

  Forskning viser, at den enkeltfaktor der har størst indflydelse på barnets kognitive, sproglige, socio-emotionelle udvikling er den positive interaktion barn-voksen.