Tilsyn nov 2017

Notat vedr. anmeldt tilsyn Ørding Børnehus d. 16. nov. 2017 kl. 8.30

 

P.t. er der indmeldt 24 børn i børnehaven og 11 børn i vuggestuen. 

 

Børnehaven 

 • Leg i mindre børnefællesskaber rundt i huset. Ved et bord laves der juletræer til at pynte i børnehaven.

 • Mellem kl. 8.30 og 9.00 er der tag selv formiddagsmad, hvor et fad med smurte madder bliver sat ind på bordet. Herefter er der fælles oprydning og alle børnehavebørn går ud på legepladsen og om til bålhuset.

 • Udenfor hjælper børn en voksen med at lave juletræsfødder af træ til de juletræer, der var lavet fra morgenstunden af. En voksen skubber nogle børn på gyngen og er tilgængelig, der hvor børnene leger. Senere går den voksne her ind og reder op til sovebørnene. 

 • Ved bålhuset er der lavet bål. De ældste børn har maddag og skal lave karrysuppe med kylling. Nogle børn hjælper med at skære grøntsager. En voksne skærer kyllingekød, guider og inddrager børnene i aktiviteterne. En lille gruppe drenge snitter med en dolk. Andre sidder rundt om bålet, nyder varmen og fællesskabet.

   

   

Vuggestuen

 • Børnene har spist formiddagsmad ved to borde. Som noget nyt smøres madderne på forhånd og fadene sendes rundt til børnene. De voksne fortæller, at det skaber mere ro og overblik ved bordene. De er i gruppen blevet mere opmærksomme på at dele børnene i mindre grupper i løbet af dagen. 

 • Børnene leger på gulvet, kikker i bøger, hopper på hoppedyr, mens der bliver ryddet til side og fejet. Alle børn får skiftet ble, inden de skal i gymnastiksalen kl. 10.00.

 • En voksen giver børnene på skift babymassage på sofaen. Børnene ligger helt afslappet og nyder det. Der bliver fortalt, at børnene efterfølgende leger det med hinanden. 

 • En voksen sidder på gulvet og synger fagtesange med børnene. Børnene er opmærksomme og deltager. 

 • Kl. 10.00 går de alle i gymnastiksalen på skolen. Få ting bliver fundet frem, så det er overskueligt for børnene. Der bliver kravlet op, hoppet ned, drejet rundt, slået koldbøtter, spillet bold, løbet frem og tilbage. De voksne aktiv deltagende sammen med børnene, hjælper, støtter, guider, trøster og opmuntrer. 

 • De voksne fortæller at Ulla Flye aftenen bl.a. gav anledning til at skærpe opmærksomheden på at sige ordet fremfor den eller det, at lave ordkort, så børn kan aflæse ordbilledet m.m.

 • Overgangen fra vuggestue til børnehave gøres tryg og genkendelig. Bl.a. ved at de ældste vuggestuebørn har samling og spiser med de yngste børnehavebørn til frokost.

   

   

   

Drøftelser med daglig leder Tanja Haugstrup 

 • Forholdet leg og læring

 • Indsatsområdet for 2017 har været omhandlende neuropædagogik og hjernens udvikling. Der er taget afsæt i bogen ”Hjernesmarte børn” af Anette Prehn. I praksis har det givet anledning til, at de voksne er opmærksomme på at ”trampe nye stier” i børnenes hjerner, bruge henimod sprog og ”lommelygten” til at lyse på stjernestunderne og succeserne. Indsatsområdet fortsætter ind i 2018 og suppleres bogen ”Hjernesmart pædagogik”

 • Nyt indsatsområde for 2018 er at skabe legemiljøer med fokus på sanser, udvikling og læring. Man er optaget af, hvordan de voksne kan skabe udfordrende og inspirerende legemiljøer, så børnene får lysten til at ”gå ombord i det”. Ideer til sansemiljøer udenfor: Sansevæg/pillevæg, musikområde, pind/træ, tastatur males på fliser, hinkerude, dimseværksted. 

 • Syvkanten anvendes på indsatsområderne. 

 • Afholdt forældremøde. En positiv oplevelse med mange gode drøftelser ud fra spørgsmål, som blev trukket fra en krukke. Fx hvad gør du, hvis dit barn bliver bidt? Hvad er et godt samarbejde mellem forældre? Hvad er dannelse? m.fl. De gode ting blev forstørret samt der var et fokus på, hvad de forskellige lege/aktiviteter/tiltag betyder for det enkelte barn. 

 • Positiv kommunikation i huset. Der er blik for hinanden, og man byder sig til med en hjælpende hånd, hvor der er brug for det. 

 • Engageret og initiativrig personalegruppe 

 • Modtager studerende. To pædagoger skal på vejlederuddannelse i starten af 2018. 

 • Tanja afslutter lederuddannelse til sommer 2018

   

   

   

  Tilsynet gav anledning til følgende anbefaling:

 • At læreplanstemaerne tænkes ind i drøftelserne vedr. indsatsområderne bl.a. med henblik på at styrke fælles sprog og forståelse af det pædagogiske arbejde samt at berige hinandens praksis