Tilsyn april 2018

Notat vedr. uanmeldt tilsyn Ørding Børnehus d. 12. april 2018 kl. 8.30

 

P.t. er der i vuggestuen 8 børn (Bobler) 

I børnehaven er der 24 børn fordelt i 3 grupper. 

De ældste ”Krabber”:10 børn. Mellemgruppen ”Muslinger”: 7 børn. De yngste ”Søstjerner”: 7 børn.

 

Vuggestuen

 • Børn og 2 voksne sidder ved et bord og spiser formiddagsmad. Der bliver serveret rugbrød med pålæg skåret i mindre bidder og frugt. 

 • De bliver opfordret til at spise deres rugbrød op, hvis de vil have frugt.

 • Der bliver talt med og spurgt ind til børnenes optagetheder fx har et barn været syg, haft fødselsdag m.m.

 • Et barn bliver afleveret. Positiv og imødekommende modtagelse af barn og forælder. 

 • Der bliver fortalt, at de til frokost spiser ved 2 borde. To af de yngste sidder ved hver en voksen. De øvrige børn vælger selv, hvor de vil sidde. Dette er valgt for at understøtte børnenes selvbestemmelse. 

 • Derudover er gruppen hver anden fredag på tur til bondegård.

 • Efter formiddagsmad rydder en voksen til side. Den anden voksne skifter ble på børnene. Børnene leger rundt på stuen fx med dyr/dinosaurus, tre børn leger de sover og vågner op og henter pude/tæppe. Reolens nederste hylder er tomme. Et barn får lyst til at kravle i dem og videre på det lille køkkenvaske-bord. En voksen siger, at barnet skal komme ned. 

 • Et barn som lige er startet hentes ind fra formiddagssøvn. Den voksne sætter sig på gulvet med barnet med en bog. To andre børn kravler hen og vil kikke med. Lidt senere bliver der moslet og kildet til store grin og hvin. 

 • Et barn vil gerne tegne, og der bliver fundet tykke farveblyanter og papir frem på bordet. Fire børn sætter sig ved bordet og tegner. 

 • Tre barnevogne står i grupperummet grundet pladsmangel.

 • Da den tredje voksen møder ind går nogle af børnene på legepladsen med en voksen. En lille gruppe går en tur i nærmiljøet. Det yngste barn + to andre bliver inde og leger på stuen. 

   

Børnehaven

 • Alle børn leger i mindre grupper rundt i huset.

 • På et bord står der tag-selv formiddagsmad. 

 • Ved 9.30 tiden er de fleste børn udenfor

 • På legepladsen bliver der leget i legehuset, i sandkassen, gravet, gynget, rutsjet, kravlet, cyklet m.m. Alle børnene er med i og optaget af leg/aktivitet. To voksne sidder på en bænk midt på legepladsen og er tilgængelig for børnene. 

 • Ved bålhytten er en gruppe drenge og en voksen ved at lave musikinstrumenter. Der arbejdes med et fælles tema: Spektakel.  Y pinden er snittet fri for bark, og nu hamres der hul i kapsler. Drengene er meget optagede og koncentrerede. Der bliver ramt lidt ved siden af. Den voksne trøster og guider. 

 • Ca. 10.30 samler en voksen mellemgruppebørnene til samling. De lægger sig alle på gulvet i en rundkreds, og der fortalt historie.

 • De ældste børn hjælper med at dække bord, finde pynt frem (blomster) og stearinlys. Alle sidder rundt ved bordet og får fortalt historie om kannibaler. 

   

   

Drøftelser med daglig leder Tanja Haugstrup

 • Ovenstående observationer udfoldet og drøftet. Fx er der flere gode situationer på rutine- og aktivitetspædagogik men også legens værdi kommer særligt til udtryk.

 • Indsatsområdet for 2018 er at skabe læringsmiljøer med fokus på sanser, udvikling og læring. fx temaet ”spektakel”.  I personalegruppen har der været drøftet den voksnes betydning for et læringsrum – at den voksne er engageret og brænder for det, da det har en afsmittende virkning. Andre faktorer som kunne have en betydning for, om et læringsrum bliver en ”succes”: beliggenhed, sol/skygge, tæt ved legehus m.m.. Fokus er primært på uderummet. 

 • Har forsat et fokus på neuropædagogik og arbejder med at implementere nogle af de anbefalinger fra Anettes Prehns bog: Hjernesmarte pædagogik. Fx henimod sprog, trampe nye stier, lyse på succeserne, refraiming. Tanja fortæller, at det giver anledning til selvrefleksion og gode åbne dialoger til personalemøder. 

 • Ny styrket læreplan. Er positive omkring det. Legens betydning og dannelsesperspektivet går fint i tråd med Børnehusets pædagogik.   

 • Syvkanten anvendes på indsatsområderne både som dokumentation og evaluering. De laves i fælleskab på personalemøder. 

 • Læreplanstemaerne tænkes ind i de valgte indsatsområder, der arbejdes med. 

 • Bekymring vedr. et barn. Næste skridt drøftelse på konsulenttemamøde og/eller udviklingsmøde. Forinden en beskrivelse af hvilke tiltag Børnehuset har iværksat for at understøtte barnets trivsel og udvikling samt hvilken effekt, det har haft. 

  Der er etableret sparring med talepædagogen. 

 • Tanja har valgt at udsætte sit afgangsprojekt i ledelse 

 • Modtager studerende. Har bl.a. en 4. års studerende, som er ude at lave felt arbejde med et fokus på dagligdagens pædagogik. 

 • Samarbejde med skolen. To gange årligt mødes personalet. Forældrebestyrelsesmedlemmer inviteres til hinandens bestyrelsesmøder. 

 • Muligt køb af nabogrund til udvidelse af børnehuset.

 • Placering af barnevogne i grupperum. En overvejelse om det er muligt at parkere dem andetsteds. 

   

   

   

  Tilsynet gav anledning til følgende anbefaling:

 • En nysgerrighed på læringsrum indenfor. Hvad inviterer vores rum og indretning til? Hvordan kan vi følge børnenes spor og optagetheder og udfordre dem i deres nærmeste udviklingszone, så de oplever succes og gå på mod?