Tilsyn dec 2018

Notat vedr. anmeldt tilsyn Ørding Børnehus d. 6. dec. 2018 kl. 8.45

 

 • P.t. er der indmeldt 7 børn i vuggestuen og 28 børn i børnehaven.

 • Børnehavebørnene inddelt i 3 aldersopdelte grupper, primært som spisegrupper og når de skal på tur. 

   

Observation

Vuggestue

 • Et barn sover formiddagssøvn. Et barn er sygt.

 • Fem børn og to voksne sidder ved fælles bord og spiser formiddagsmad. Formiddagsmaden består af små kvarte rugbrød med æg, leverpostej, figenpålæg. Herefter frugt i mindre stykker og vand. Børnene vælger selv fra fadet. 

 • Der bliver indgået kompromisser med børn fremfor at slå ”hård mod hårdt” i forhold til at spise mad færdig, før der vælges en ny. Fx halvdelen spises og skæres ud i to mindre bidder.

 • Børnenes hænder og mund tørres med engangsservietter

 • En voksen rydder op og begynder at skifte ble på børnene. En voksen sidder på gulvet, og er sammen med børnene imens.

 • En tredje voksen møder ind og bliver mødt med glæde og kram fra nogle af børnene. Der bliver leget mosle/brydeleg med et barn på gulvet. Der bliver grinet, hvinet, kæmpet, kravlet rundt på m.m. Barnet får gode kropslige erfaringer ved at mærke, at man kan mosle/bryde for sjov og lærer herigennem selvregulering.

 • Barnet hentes ind fra formiddagssøvn og får noget at spise. 

 • De ældste børn i gruppen skal i gymnastiksalen sammen med de yngste børnehavebørn. Der laves en lille redskabsbane samt bolde og hulahopringe findes frem.

 • Den studerende bliver på gruppen med de to yngste børn. Vi drøftede kort tilknytning og at blive den ”trygge base”. 

 • Der bliver fortalt, at talepædagogerne har inviteret til et lille sprog brush up ift. at understøtte børns sproglige udvikling. Fint med repetition og bekræftelse og få inspiration fra de andre institutioners sprogarbejde. 

 • Modtaget et tosproget barn for første gang.

 • Et barn har æggeallergi. Er opmærksomme på at få delt viden med nye kollegaer i huset.  

   

  Børnehave

 • Ved et bord er der pebernøddebage-værksted, som alle kan deltage i.  Der bliver æltet, skåret og trillet. En voksne sidder ved bordet og hjælper til og holder øje med nødderne i ovnen.

  Julemusik bliver spillet i baggrunden og skaber hyggelig stemning. Der dufter af jul.

 • Rummet inddelt af to reoler og børn leger i små legestationer. Fx sofaen, hvor der bliver daset, leg med biler på biltæppet, tegnebordet har der været gang i samt leg i hulen. 

 • De ældste børn leget udenfor en halv times tid. Herefter går de ind på gruppen for at tegne og høre julehistorie. 

 • Gruppen har tidligere været på ”Mini langfart”: en gåtur på ca. 6 km fra Glyngøre til Durup. Undervejs på turen er planeter hugget ud i sten samt der er info om planeterne. Turen starter i Glyngøre ved Solen og ender i Durup ved Pluto. Børnene tegner oplevelser fra turen. Fotos fra turen bliver fundet frem til at genkalde sig turen. Der bliver fortalt mange sjove ting, som den voksne spørger ind til, forstørrer og deler deres begejstring. Alle husker, at det regnede på hele turen, hvem der fik våde strømper, bænken der var i stykker, støv fra den gule blomst m.v. Ingen tvivl om turen har været en succes, meningsfuld, børnene tilpas udfordret

  og gjort sig erfaringer både i forhold til egen udholdenhed og det at være en del af fællesskabet.

 • Til foråret skal gruppen på ”langfart” og gå til Nykøbing. Børnene fortæller, at når de kommer i mål får man to is.

   

 • Muslingegruppen er samlet ved et bord og maler juleplatter sammen med en voksen. Den voksne viser, hvordan man gør. En aktivitet alle kan være med til. 

   

   

Drøftelser med daglig leder Tanja Haugstrup

Ovenstående observation udfoldet og drøftet. Særligt fremhæves:

 • Overgange mellem grupperne tager afsæt i de enkelte børns behov

 • Gode forskelligartede aktiviteter og lege der tilgodeser mulighed for deltagelse i både små og store fællesskaber

 • Nærværende, aktiv deltagende voksne, der viser interesse, følger børnenes spor, inddrager, opmuntrer, viser vej og anerkender

 • Positiv kommunikation og koordinering blandt de voksne

 • Styrket læreplan. Bestyrelsen informeret samt forældre til en forældreaften. 

  På kommende personalemøde laves en overordnet plan for, hvordan der skal arbejdes med styrket læreplan.

  Implementering af styrket læreplan første prioritet i år 2019

 • Arbejdet med Anette Prehns bog: Hjernesmart pædagogik sat på pause

 • Studerende i 1. lønnet praktik. Fokus på relationer og kommunikation

 • Afskedigelser 

   

  Tilsynet gav anledning til flg. anbefaling:

 • I forlængelse af arbejdet med læringsmiljøer i uderummet anbefales at tænke legen ind læringsmiljøerne. Herunder at inddrage materiale fra fyrtårneforløb vedr. legens 4 stemninger og praksisformer.