Velkomstfolder for Ørding Børnehus

Velkommen i Ørding Børnehus.

Personale og bestyrelse vil gerne byde jer velkommen i Børnehus. Denne folder rummer alt det, der er værd at vide, som ny i Børnehuset.

Ørding Børnehus er en privat institution (for de 0-6-årige) med madordning.

Vi ligger i et naturskønt område tæt ved strand, skov og vandhuller. Vi er et fysisk stort børnehus med gode rammer inde som ude. Vores legeplads er stor og indbyder til leg og aktiviteter. Vi har et lækkert bålområde med hytte og en skov med jordhule. Vi har mulighed for at besøge diverse former for landbrug.

Vi har særligt fokus på udelivet og børns sociale relationer, herunder leg og venskaber.

 Vi er et engageret personale som arbejder via anerkendende pædagogik, faglig kompetence og godt humør.

Vi håber du/I og jeres barn bliver glade og trygge her i Børnehuset.

   Vision for Ørding Børnehus

Børnehusets vision er at skabe en kultur, hvor barndommen bevares og hvor trivsel, dannelse, udeliv og omsorg er i fokus.

Værdier, der støtter op omkring vores vision.

I Ørding Børnehus er den brede almene dannelses proces værdifuld, fordi barnet herigennem dannes til samspil med andre, til sig selv, til skolen og til livet.

I vores børnehus er det værdifuldt at være lige præcis den man er - både som barn og som voksen. Vi værner om barnelivet og værdsætter tryghed, nærvær og omsorg for alle. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger. Vi arbejder mod at skabe trygge og stimulerende miljøer, hvor børnene kan være sig selv og udvikle sig - især sammen med deres venner.

Børnene skal opleve voksne, som er tydelige, nærværende, anerkendende og omsorgsfulde. Børnene skal føle sig set, hørt og taget alvorligt. Vi skal møde børnene, der hvor de er, og se og rumme deres forskelligheder.

Vi ønsker at give det enkelte barn plads og mulighed for at lege og opbygge venskaber. Vi voksne støtter og guider i samspillet mellem børnene ved at være tydelige, anerkendende og nærværende i processen.

I udelivet får alle børn mulighed for autentiske førstehåndsoplevelser, og optimale betingelser i forhold til at være aktive og sansende. Vi prioriterer at der er tid til at eksperimentere, fordybe sig og være nysgerrige.

Dannelse opfatter vi, her i børnehuset, som allestedsnærværende og som en vigtig del i at være/blive et helt menneske. Vores udgangspunkt er at børn dannes i sammenhænge og relationer og ved at eksperimentere med alt i deres nærhed og omverden. Vi voksne udviser glæde og nærvær i samspillet med børnene. Vi hygger os, har det sjovt og har fokus på den gode relation.

Det er vores ønske at alle børn er i trivsel når de er i Ørding Børnehus - og at de oplever børnehuset som et trygt sted, hvor der er plads til at

opleve, udforske og opdage.

Praktiske oplysninger

Åbningstider:

Mandag – torsdag 6.00-17.00

Fredag 6.00-16.00

Indmelding:

Kontakt Børnehuset som udleverer indmeldelsesblanket. Eller udskriv blanket fra hjemmesiden.

Modtagelse af nye børn:

Det er nyt og spændende, men måske også svært og overvældende at starte i børnehave/vuggestue - både for barnet og forældrene. Og måske særligt svært kan det være for forældre til de allermindste vuggestuebørn, når barnet skal af sted for første gang. Vi vil naturligvis hjælpe jer igennem dette og tale med jer om, hvordan vi sammen kan gøre jer og barnet trygge, Her i børnehuset er vi bevidste om at tryghed og omsorg er vigtigt, og vi sørger for at barnet i den første tid, har en voksen indenfor rækkevidde, således at en god og tryg kontakt kan etableres - og barnet derved bliver glad og tryg i sine nye omgivelser.

Sprogvurdering:

Sprogvurderingen laves når barnet er mellem 2,10 år og 3,4 år.

Månedsplan:

Her kan I se, hvad der skal ske i Børnehuset i den pågældende måned. Vi informerer om fødselsdage, ture, cykeldage og andre aktiviteter.

Middagssøvn:

Der er mulighed for at sove middagssøvn i Børnehuset. Vuggestuebørn sover i barnevogne udenfor, som Børnehuset stiller til rådighed. Børnehavebørn sover på madrasser inde i børnehaven.Alle børn skal medbringe dyne, pude og lagen. Der kan også medbringes sut, nusseklud, bamse m.m.

Hvis dit barn bruger ble:

Der skal medbringes bleer hjemmefra; man kan godt stille en hel pakke ad gangen i børnehuset. Forældrene skal selv sørge for at fylde op, når der mangler bleer.

Skiftetøj:

Det er vigtigt at barnet har udetøj, skiftetøj og fodtøj med, som svarer til årstiden.

Sygdom:

Barnet må ikke være i Børnehuset ved sygdom. Er der tvivl så tal med personalet. Hvis dit barn bliver syg eller kommer til skade i løbet af dagen i Børnehuset, ringer vi til jer og beder jer hente jeres barn.

Garderober:

Garderoben skal tømmes hver fredag af hensyn til den ugentlige rengøring.

Cykeldag:

Der er cykeldag ca. 2 gange om måneden, hvor barnet kan medbringe cykel, løbehjul, løbecykel, scooter eller andet. Vi anbefaler at barnet bruger cykelhjelm. Se på månedsplanen, hvornår der er cykeldag.

Fødselsdage:

Børnehuset vil gerne komme til fødselsdag hos barnet, der er også mulighed for at holde fødselsdag i Børnehuset. Tal med personalet.

Bondegårdsbesøg:

Hver fredag går vi en tur på bondegårdsbesøg - de forskellige børnegrupper skiftes til at tage af sted.

Barnets bog:

Fra barnet starter i Børnehuset dokumenterer vi de følgende år med billeder og tegninger m.m. Når barnet er færdig med at gå i børnehave, får I mappen med hjem.

Forældresamtaler:

Vi tilbyder ca. 3 forældresamtaler i løbet af jeres barns tid i Børnehuset. Men det er altid muligt at komme til at tale med personalet omkring jeres barn, hvis I har yderligere behov for dette.

Dokumentation:

Billeder vises jævnligt via diasshow og vi skriver dagligt på whiteboardet i gangen. På hjemmesiden kan I se billeder fra børnenes hverdag.

Udmelding:

Skriftlig udmelding skal foreligge én måned før barnet stopper. Udmeldelsesblanket udleveres i Børnehuset.

Kostpolitik

Bestyrelse og personale i Ørding Børnehus tillægger kosten en stor betydning for børnenes og de voksnes trivsel. Dette betyder at vi her i børnehuset sørger for at børnene tilbydes en sund, ernæringsrig og varieret kost.  Ansvaret for planlægningen og bearbejdningen af kosten til børnene ligger hovedsagelig hos vores køkkenassistent. Børnene får serveret mad i Børnehuset. Dvs. der skal ikke medbringes mad hjemmefra. Ugens madplan hænger på væggen ind til stuen.

Vi synes det er værdifuldt at have en madordning, hvor der er mulighed for at prøve forskelligt, lækkert og anderledes mad, som stimulerer sanserne og giver appetit. Vi giver børnene mulighed for at hjælpe til med at tilberede maden både ude og inde.

Morgenmad mellem 6.00-8.00:

Morgenmaden serveres så der er mulighed for at børn og voksne kan sidde sammen i en hyggelig atmosfære. Der serveres groft brød, havregrød, havregryn, havrefras og cornflakes, ind i mellem tilbydes tykmælk med hjemmelavet müsli, frisk frugt, mandler, rosiner m.m. I Børnehuset drikker vi minimælk - og om fredagen er der pålægschokolade til brødet.

Formiddag ca. 9.30:

Frugt skåret i indbydende stykker og rugbrød med pålæg.

Frokost ca. 11.15:

Frokosten består af rugbrød med forskelligt slags pålæg; kødpålæg, fiskepålæg, æg, ost og figenpålæg m.m. Af og til serveres lidt lunt til rugbrødet som frikadeller, fiskefilet og leverpostej. Hertil tilbydes forskellige grøntsager - og én gang i ugen serveres der varmt mad.

I sommerhalvåret spiser de største børn ofte ude og her er maden smurt og tilberedt på forhånd. De mindste børn spiser inde og smører som oftest selv deres rugbrød og vælger pålæg.

Eftermiddagsmad 13.30-14.00:

Denne serveres gerne udenfor så børnene spiser på legepladsen. Eftermiddagsmaden kan bestå af koldskål, knækbrød, rugbrød, pølsehorn, minipizza, boller eller franskbrød. Alt brød i børnehuset bages på groft dej. Der tilbydes altid frisk frugt - og børnene drikker vand til eftermiddagsmaden.

Omkring kl. 16.00 tilbydes børnene igen frugt.

Bålmad:

Vi laver jævnligt mad over bål - og spiser så alle udenfor. Bålmaden kan være forskellige supper, wokmad, risengrød, syltetøj og brød, pandekager og snobrød.

Særligt for de mindste vuggestuebørn:

Vi tilbyder naturligvis sødmælk, grød m.m. og taler løbende med jer om, hvad jeres barn har brug for, således at vi kan sørge for en korrekt og nærende sammensætning af kosten til jeres barn.

Fakta om Børnehuset

Ørding Børnehus blev grundlagt 1. januar 1994 og har til huse i lejede lokaler på Ørding Friskole. Den 1. januar 2008 blev børnehuset ændret til en privatinstitution. Det overordnede pædagogiske ansvar varetages af den daglige leder af børnehuset. Børnehuset ledes formelt af bestyrelsen, som består af 5 forældre med børn i Børnehuset. Bestyrelsen er valgt af de øvrige forældre til at varetage driften af Børnehuset. I marts afholdes generalforsamling, hvor der er valg til bestyrelsen.

Der vælges, på et forældremøde, hvert efterår et forældreråd, som arrangerer sociale aktiviteter i løbet af året.

Fuldtidsplads inkl. madordning: 2400 kr. for vuggestue og 2150 kr. for børnehaven. Juli måned er betalingsfri.

Forsikringsforhold:

Der er tegnet kollektiv ulykkesforsikring (lovpligtig) som dækker f.eks. tandskader m.m. i den tid barnet er i Børnehuset og på ture arrangeret af Børnehuset.

Personale:

I forhold til børnenormeringen er der minimum 67 % pædagoger og 33 % pædagogmedhjælpere ansat i Børnehuset. Der er ydermere ansat en køkkenassistent, en rengøringsassistent samt en sekretær. Ud over disse kan der i Børnehuset være vikarer og praktikanter til stede.

Anden information:

Morsø kommune og de private institutioner på Mors har en skriftlig aftale, der omhandler alle forhold omkring driften af en privat institution. Årligt er der anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg, som bliver varetaget af Morsø kommunes pædagogiske konsulent.

Vi fremlægger årligt dokumentation for bestyrelsen, så de/vi kan se at vi har været omkring de syv læreplanstemaer. Ligeledes skal der hver andet år laves en børnemiljøvurdering, som indeholder undersøgelser vedrørende børnenes fysiske, psykiske og æstetiske miljø i Børnehuset. Som privatinstitution er vi tilknyttet de samme faglige personer og samarbejdspartnere på kommunen som de kommunale institutioner. Derudover får vi uanmeldt besøg af levnedsmiddelkontrollen; de kommer rundt i alle institutionskøkkener og tjekker håndteringen af vores egenkontrol. Det er dem, som uddeler smileys.

Her i Børnehuset har vi delt børnene op i fire overordnede grupper. Vores vuggestue børn er Bobler, de yngste i børnehaven er Søstjerner, de mellemste er Muslinger og de ældste børn er Krabber.

Vi har valgt at dele børnene op i alder på nogle tidspunkter i løbet af dagen, for at tilgodese alle børns behov.

Hver eftermiddag er alle børn på legepladsen. Bålpladsen benyttes ofte.

Vi sørger for at synge sange, spille på instrumenter, øve rim og remser, fortælle historier og eventyr.

Hver fredag deltager de fremmødte børn og voksne i morgensang på skolen.

I årets løb arbejder vi med traditioner og der klippes, klistres og males. Børnehuset har også sine egne traditioner, som holdes i hævd.

Personale og bestyrelse i Ørding Børnehus forventer åbenhed og ærlighed fra forældre, så et godt samarbejde kan blomstre.

Læreplaner

De 7 temaers overordnede mål er som følger:

Børns alsidige personlige udvikling:

At børnene opnår selvværd, selvtillid og selvstændighed.

Sociale kompetencer:

At børnene udvikler empati og forståelse for andre; samt evnen til at kunne fordybe sig i leg og venskaber.

Sprog:

At børnene udvikler evner til at kommunikere.

Krop og bevægelse:

         At børn får kendskab til egen krop gennem erkendelse og erfaring.

         At børns sanseintegration har optimale betingelser.

Natur og naturfænomener:

At børnene udvikler respekt for og kendskab til naturen og naturfænomener. At de får forståelse for miljøsammenhænge. At de udvikler evnen til logisk tænkning, og får kendskab til årsag, virkning og sammenhænge i naturen.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

At børnene får kendskab til forskellige udtryksformer og traditioner. At børn får lokal- og omverdenskendskab.

Børn med særlige behov:

At børn med udviklingsmæssige, psykiske, sociale eller fysiske problemer støttes og integreres i børnegruppen.