Forældrebestyrelsen for Ørding Børnehus

Bestyrelse i Ørding Børnehus 2022

Formand:                         Jesper Serup

                                          Gl. Færgevej 52

                                           7990 Øster Assels

                                           28552500

Næstformand:                Anna Kjær Nørgaard                         

                                        Blåmosevej 8                                       

                                        7900 Nykøbing Mors                         

                                         22728361   

Kasserer:                         Henrik Svenningsen

                                            Søndertoften 8

                                            7990 Øster Assels

                                            21587550

Sekretær/referent:         Malene Husted

                                            Skræppedalsvej 60

                                            7900 Nykøbing M

                                            28438788

Øvrige medlemmer:       Michael Engelsen

                                            Søndertoften 9

                                            7990 Ø. Assels

                                            29419430