Visoner og værdier for Ørding Børnehus

        Vision for Ørding Børnehus

Børnehusets vision er at skabe en kultur, hvor barndommen bevares og hvor trivsel, dannelse, udeliv og omsorg er i fokus.

Værdier, der støtter op omkring vores vision.

I Ørding Børnehus er den brede almene dannelses proces værdifuld, fordi barnet herigennem dannes til samspil med andre, til sig selv, til skolen og til livet.

I vores børnehus er det værdifuldt at være lige præcis den man er - både som barn og som voksen. Vi værner om barnelivet og værdsætter tryghed, nærvær og omsorg for alle. Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og dets forudsætninger. Vi arbejder mod at skabe trygge og stimulerende miljøer, hvor børnene kan være sig selv og udvikle sig - især sammen med deres venner.

Børnene skal opleve voksne, som er tydelige, nærværende, anerkendende og omsorgsfulde. Børnene skal føle sig set, hørt og taget alvorligt. Vi skal møde børnene, der hvor de er, og se og rumme deres forskelligheder.

Vi ønsker at give det enkelte barn plads og mulighed for at lege og opbygge venskaber. Vi voksne støtter og guider i samspillet mellem børnene ved at være tydelige, anerkendende og nærværende i processen.

I udelivet får alle børn mulighed for autentiske førstehåndsoplevelser, og optimale betingelser i forhold til at være aktive og sansende. Vi prioriterer at der er tid til at eksperimentere, fordybe sig og være nysgerrige.

Dannelse opfatter vi, her i børnehuset, som allestedsnærværende og som en vigtig del i at være/blive et helt menneske. Vores udgangspunkt er at børn dannes i sammenhænge og relationer og ved at eksperimentere med alt i deres nærhed og omverden. Vi voksne udviser glæde og nærvær i samspillet med børnene. Vi hygger os, har det sjovt og har fokus på den gode relation.

Det er vores ønske at alle børn er i trivsel når de er i Ørding Børnehus - og at de oplever børnehuset som et trygt sted, hvor der er plads til at

opleve, udforske og opdage.