Indmeldingsblanket.

Markere og udskriv :-)

Indmelding i Ørding Børnehus.

Vi ønsker vores barn skal begynde pr.: ____________

Småbørnsgruppe: ______        Børnehave: ______

Barnets navn: ___________________________

Cpr: _________________

Mors navn: ______________________________________

Cpr: _________________

Adresse: ________________________________________

Tlf/mobil: _______________________________

Tlf. arbejde: ______________________________

Fars navn: _______________________________________

Cpr: _________________

Adresse: _________________________________________

Tlf/mobil: _______________________________

Tlf. arbejde: ______________________________

Mail: ______________________________________________________

Særlige hensyn: ______________________________________________

___________________________________________________________

Læge: ______________________________________________________

Tandlæge: __________________________________________________

Dato: _________  Underskrift: ____________________________