Forældrebestyrelsen for Ørding Børnehus

Formand:                         Jesper Serup

                                          Gl. Færgevej 52

                                          7990 Øster Assels

                                          28552500

                                            j.serup@mail.dk

                     

Næstformand:                Lene Sloth

                                         Rolighedsvej 8

                                         7990 Øster Assels

                                         40967107

                                        dunker2496@gmail.com

                     

kasser:                           Henrik Svenningsen 

                                       Søndertoften 8

                                       7990 Øster Assels

                                       21587550

                                       henriksvenningsen@hotmail.com   

                       

 Øvrige medlemmer:    Michael Engelsen

                                       Søndertoften 9

                                       7990 Ø. Assels

                                       29419430

                                        tvtkongen@hotmail.com

 

                                       Mikael Knysner

                                       Kongehøjvej 69

                                       7990 Ø. Assels

                                       60526655

                                        Klyssi2@gmail.com