Indmeldingsblanket.

Markere og udskriv :-)

Indmelding i Ørding Børnehus.

 

Vi ønsker vores barn skal begynde pr.: ____________

Småbørnsgruppe: ______        Børnehave: ______

 

Barnets navn: ___________________________

 

Cpr: _________________

 

Mors navn: ______________________________________

 

Cpr: _________________

 

Adresse: ________________________________________

 

Tlf/mobil: _______________________________

 

Tlf. arbejde: ______________________________

 

Fars navn: _______________________________________

 

Cpr: _________________

 

Adresse: _________________________________________

 

Tlf/mobil: _______________________________

 

Tlf. arbejde: ______________________________

 

Mail: ______________________________________________________

 

Særlige hensyn: ______________________________________________

 

___________________________________________________________

 

 

Læge: ______________________________________________________

 

Tandlæge: __________________________________________________

 

 

 

Dato: _________  Underskrift: ____________________________